Vi har gode samarbeidspartnere som hjelper oss å gi deg som pasient den beste behandlingen. Søk gjerne informasjon på deres hjemmesider.

 

logo_hel

Vår tanntekniker Dentalforum har vi samareidet med siden 1996. De har en stor, moderne lab i Oslo og fremstiller alt av tanntekniske arbeider; kroner / broer, proteser, bittskinner, blekeskinner og implantatarbeider. Et godt samarbeide med en god tanntekniker er viktig for at behandlingsresutatet skal bli bra!

 

logo_tagline_color_cmyk_large
Invisalign er tannregulering for voksne med neste usynlige, avtagbare skinner. Behandlingen kan benyttes på de fleste bittfeil.

 

InmanAlignerlogo
Inman Aligner er tannregulering for voksne med en skinne for behandling av fortenner / hjørnetenner.

 

premiumpartner_straumann
Straumann er implantatsystemet vi benytter. Dette er et svært godt implantatsystem som har blitt benyttet mange år i Norge.

 

tannvern_logo
Norsk Tannvern jobber for å informere om tannhelse.

 

Appolonia2008sentrert
Alle våre tannleger er medlem av Den Norske Tannlegeforening.

 

??????????????????????????????????????
Noen pasienter kan få dekket deler av utgiftene til tannbehandling. Hovedregelen er at det skal være en sykdom eller bruk av medikamenter som har medført vesentlig dårligere tanhelse. Vi kan regelverket og gir deg relevante råd. Du kan også lese mer på hjemmesiden til Helfo.