_DSC1890

Vi mener god informasjon før en behandling er avgjørende for forutsigbarhet i behandlingen og fornøyde pasienter. Alle pasienter skal ha et skrevet kostnadsoverslag før behandling. Ved større behandlinger utarbeider vi en behandlingsplan der vi mer grundig forklarer hva som kan forventes før, under og etter behandlingen.

Vi benytter det digitale informasjonsprogrammet DenTool som gir oss mulighet ved hjelp av korte animasjonsfilmer å vise hva den enkelte problemstilling eller behandling går ut på. Her kan vi også skrive ut illustrert informasjon til den aktuelle behandlingen.

Digitale foto

Vi tar ofte foto av våre pasienter. Dette gir oss muligheten til å dokumentere endringer over tid, f.eks. tannslitasje, tannkjøttforandringer, fargeforandringer osv. Men ikke minst er det et veldig nyttig hjelpemiddel for å vise deg problemstillinger og resultater på en måte du ikke har opplevd tidligere. Vi bruker også digitale foto i kommunikasjonen med tanntekniker eller som grunnlag for faglig diskusjon med kolleger.

Digital journal og timebok

Digital journal er sen selvfølge på en moderne tannklinikk. Ikke bare er dette en kvalitetssikring for dokumentasjonen av behandlingen, men også ryddig i forhold til økonomi og timebok. Alle pasienter får automatisk påminnelse via sms for avtalte timer.

Digital røntgen

Digitale røntgenbilder gir oss raskt bilder av svært god kvalitet og dermed større mulighet for tidlig og korrekt diagnose. Vi bruker digital teknikk til både tannbilder og panoramarøntgen, som kan være et nyttig verktøy ved større behandlinger eller visdomstannoperasjoner. Digital røntgenteknikk gir seg som pasient betydelig mindre bestråling enn hva som er tilfelle ved konvensjonelle røntgenbilder samtidig som miljøet spares for skadelige fremkallervæsker.