Mange pasienter har tannbehandlingsfrykt og det er ulike måter å få hjelp til dette på for å kunne gjennomføre tannbehandling.

For mange er det nok at tannlegen er oppmerksom på problemet og at det gis tilstrekkelig anestesi som virker. Med moderne bedøvelsesteknikker kan vi bedøve smertefritt. Andre har imidlertid så stor frykt for tannbehandling at det kan være nyttig med sedasjon og / eller lystgass for å gjennomføre tannbehandlingen.

Det er svært viktig at vi tar hensyn til din frykt slik at du får et godt tillitsforhold til oss. Vi driver ikke med kognitiv terapi, men har tiltro til at gjentatte smertefrie opplevelser der du har kontroll over tid vil minske frykten.  Når man er mindre anspent opplever man mindre smerte, bedøvelsen virker bedre og man får en bedre opplevelse av hele tannbehandlingssituasjonen.

Bedøvelse – The Wand

Vi benytter The Wand lokalbedøvelse, som hos de aller fleste oppleves helt smertefri. The Wand gir oss muligheten til å bedøve et mindre område for å oppnå smertefri tannbehandling, i de fleste tilfeller kan man unngå at både leppe og tunge er bedøvet i lang tid etter tannlegebesøket. En digital pumpe hjelper oss å styre både injeksjonshastigheten – og mengden. The Wand har vært på markedet i snart 20 år, og vi har benyttet den nesten like lenge. Det gjør virkelig den store forskjellen for mange – aldri mer ubehagelige, skremmende sprøyter!

Sedasjon

Beroligende medikamenter kan være et veldig godt hjelpemiddel for å senke spenningsnivået. På denne måten virker bedøvelsen bedre, man opplever større grad av «likegyldighet» i forbindelse med tannbehandlingen og får ikke bekreftet årsaken til tannbehandlingsfrykt.

Vi benytter vanligvis legemidler i gruppen Benzodiazepiner som virker raskt og skilles raskt ut av kroppen igjen. Preparatet tas på klinikken ca 30 min før planlagt behandling og du observeres hele tiden. I løpet av 15 min vil du føle deg trøtt. Effekten varer vanligvis 6-8 timer og det er derfor viktig at du følges hjem etterpå.

Honorar for sedasjon er kr 500 i tillegg til den planlagte behandlingen.

 

Lystgass

Lystgass er et godt hjelpemiddel til deg som har tannbehandlingsfrykt eller lett for å brekke deg ved tannbehandling. Ofte brukes beroligende medikamenter som et supplement.

Under behandlingen får man puste i maske som dekker bare nesen-det er ikke ubehagelig, og gassen er nesten luktfri. Man får ingen ubehag av masken fordi man har muligheten til å puste gjennom munnen hvis det er behov for det.

Lystgass medvirker til at eventuell bedøvelse virker bedre. Selve gassen virker beroligende slik at man slapper bedre av, men man er fortsatt våken og har fortsatt «kontroll». Det må ikke sammenlignes med lystgass brukt under fødsel – da bruker man nese-munnmaske og  en annen gassblanding enn hva vi gjør.

Man får rent oksygen etter behandling, så man er helt våken igjen i løpet av ca. 10 minutter – man kan kjøre bil 1 time etter avsluttet behandling.

Pris for lystgass er kr. 1590- /time. I tillegg kommer fyllinger, bedøvelse etc. som følger de vanlige takstene for det som er gjort

De som skal til lystgassbehandling må komme fastende (dvs. 4 timer siden de har spist og 2 timer siden de har drukket, tygget tyggegummi, spist sukkertøy eller røkt.)

Pasienter som går hos andre tannleger må henvises fra sin egen tannlege skriftlig med grundig beskrivelse av problemet sammen med røntgenbilder. Vi kontakter deretter pasienten for timeavtale.

Vi setter av god tid til behandling, som regel minimum 60 minutter. Avbestilling/flytting av time må skje senest 48 timer (2 dager) før timeavtale.

Narkose

Narkose kan være en løsning dersom ingen andre sedasjons-teknikker er velykket og det skal gjennomføres mye tannbehandling. Vi utfører ikke narkose ved vår klinikk, men henivser med klinikker som samarbeider med anestesilege / sykepleier.